SatohTakeru1.jpg

SatohTakeru2.jpg

SatohTakeru3.jpg

「jyoseijishin Hanairomoyou〜homme〜」Takeru Sato