no300_nikikai_H1_41g.jpg

2014/12 Tokyo nikikai opera